Chuyên sỉ hàng hoa quả, kem nội địa… 💯💯💯💯💯🔮 Dâu tây 🍓🍓🍓🔮 Kiwi🥝🥝🥝🔮 Nho các loại🍇🍇🍇🔮 Mã thầy♻️♻️♻️🔮 Thanh mai🍒🍒🍒🔮 Dưa lưới🍈🍈🍈🔮 Mận chile🍏🍏🍏🔮 Đào trơn🍑🍑🍑🔮 Kem các loại ( đủ vị )🍨🍨🍧🍧🍦🍦⚜⚜⚜⚜⚜📛📛📛 Hàng không qua trung gian, sỉ các tỉnh và tt qua nhà xe.☎️☎️ 0974597282

⚙” data-src=”https://scontent-sin2-2.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/54525199_1269698526530804_7114437189215191040_n.jpg?_nc_cat=105&_nc_ht=scontent-sin2-2.xx&oh=544e30830c8402b1182d609ee2a1ad46&oe=5D414DD9″ />
⚙” data-src=”https://scontent-sin2-2.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/55576793_1269698563197467_3383449208563433472_n.jpg?_nc_cat=111&_nc_ht=scontent-sin2-2.xx&oh=3f14f3bfbc74281f6c181a9c8e0286ad&oe=5D3DA2F2″ />
⚙” data-src=”https://scontent-sin2-2.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/55609180_1269698576530799_7524720133508431872_n.jpg?_nc_cat=110&_nc_ht=scontent-sin2-2.xx&oh=928ab55c51d7fabab001f2bca0391a7f&oe=5D424F80″ />
⚙” data-src=”https://scontent-sin2-2.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/55517431_1269698599864130_9060078801895030784_n.jpg?_nc_cat=103&_nc_ht=scontent-sin2-2.xx&oh=83f94aa44ca4d0fb0a6a04fef4a5ddfe&oe=5D3D08F1″ />
⚙” data-src=”https://scontent-sin2-2.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/54731170_1269698636530793_6061078017281622016_n.jpg?_nc_cat=100&_nc_ht=scontent-sin2-2.xx&oh=461802da3f5f21e8d5e192116adc3a36&oe=5D061EF6″ />

Bạn cũng có thể thích