@ 4.808,3m2 đất xã ĐẠI HÒA LỘC _ BÌNH ĐẠI: Đường xe ô tô đến nơi; pháp lý rõ ràng. @ Giá;

@ 4.808,3m2 đất xã ĐẠI HÒA LỘC _ BÌNH ĐẠI: Đường xe ô tô đến nơi; pháp lý rõ ràng.
@ Giá; 650 triệu hêt lun nha. Bao sang tên.
@ LH: 0931110881quyen(ak)Bạn cũng có thể thích