758,7 m vuông dât Phường 10, TP. MỸ THO

758,7 m vuông dât phường 10,TP.My Tho, mat tien đường 16m dài hơn 40m, duong đang lên nhựa 4m.cach quốc lộ 60 khoang 120m, cach Big C và Coopmart 5p đi xe mo to.. ..a chi e quan tam lien he chính chu 0997867778 / 0907837778… Bao thuê và giấy tờ..


Bạn cũng có thể thích