Ai biết chỗ nao gần tt thành phố có nhà cấp 4 nhà hướng chính nam. Bắc…

Ai biết chỗ nao gần tt thành phố có nhà cấp 4 nhà hướng chính nam. Bắc hoặc đông nam dt 80m2 giá 600trieu

Bạn cũng có thể thích