Bán 2 Lô tđc nam tp, xã Mai Pha Ô 5, N20 diện tích 90m giá 1,6ty Ô4…

Bán 2 Lô tđc nam tp, xã Mai Pha
Ô 5, N20 diện tích 90m giá 1,6ty
Ô41,N12 diện tích 89m giá 2,3 ty
Liên hệ 0915984688

Bạn cũng có thể thích