Bán 30 công đất ruộng. Mặt tiền xe ô tô tới đất

Đất năm mặt tiền. Đường xe ô tô tới đất. Kênh 2.cach tri tôn 8km
Giá bán nhanh 55trieu một công. Còn giảm thuế. Bán hết 30cong
Mời khách hàng nhanh tay sở hữu mảnh ruộng đẹp. Vui lòng lh 0974679773

Bạn cũng có thể thích