Bạn cần công việc hay việc làm quanh Tp hà giang hay nhấc máy Lên gọi …

Bạn cần công việc hay việc làm quanh Tp hà giang hay nhấc máy Lên gọi cho chúng tôi.
Ban cần người bán hàng, trông trẻ, thợ xây, thợ sắt, rọn dẹp nha Cửa….. hãy gọi cho chúng tôi, theo sô ĐT : 0814274204
Phương châm làm việc của chúng tôi các bạn cần là chúng tôi có.

Bạn cũng có thể thích