Bán đất đô thị hoàng đồng đường chính rộng, Nguyễn Phi Khanh kéo dài…..

Bán đất đô thị hoàng đồng đường chính rộng, Nguyễn Phi Khanh kéo dài… diện tích 87.5 m. Làm nhà xưởng thì đẹp, giá 1xxxv tỷ ..điện thoại 01645080463

Bạn cũng có thể thích