Bán dat giông trom ben tre cach thị tran 1.5km.gan lộ moi 173 .mat tien lô nhự 6m thôg nhieu huong.g

Bán dat giông trom ben tre cach thị tran 1.5km.gan lộ moi 173 .mat tien lô nhự 6m thôg nhieu huong.gia bán 550tr.quyen 0931110881Bạn cũng có thể thích