Bất động sản chuẩn bị kịch bản bị ‘siết’ vốn năm 2018

Lên hay Xuống trong năm 2018??

Bất động sản chuẩn bị kịch bản bị ‘siết’ vốn năm 2018

Sau hai năm tăng trưởng đột biến, năm 2018 doanh nghiệp bất động sản đã chuẩn bị sẵn tâm lý cho một năm khó hơn do vốn vào bất động sản bị siết.

Bạn cũng có thể thích