các bác qua nhà em chọn cho mình mấy gốc hồng về trồng đi quá rẽ hồng…

các bác qua nhà em chọn cho mình mấy gốc hồng về trồng đi quá rẽ hồng này trồng sống 100% gốc to như này mà giá lại bèo nhèo có 40k 1 gốc thôi
Bạn cũng có thể thích