Cần bán 1 mảnh khu đô thị nam hoàng đồng, hướng bắc, khu vực tập trung…

Cần bán 1 mảnh khu đô thị nam hoàng đồng, hướng bắc, khu vực tập trung đong dân cư.
Giá mong muốn 1.x tỷ (x tiểu học)


Bạn cũng có thể thích