Cần bán 100 hec ta đất rừng sản xuất, đất tốt, đã có một số cây có thể…

Cần bán 100 hec ta đất rừng sản xuất, đất tốt, đã có một số cây có thể khai thác được ngay. Giá cả thương lượng. Đt: 0972405444.

Bạn cũng có thể thích