Cần bán …..! Còn 1 em chó con tiêm ngừa đầy đủ ….! Một chó mẹ đ

Cần bán …..!
Còn 1 em chó con tiêm ngừa đầy đủ ….!
Một chó mẹ đã sinh sản 1 lứa 4 em mạng khoẻ …!
Ace mua cả mẹ và con sẻ có giá thiệt là hạt dẻ ạ..!Bạn cũng có thể thích