Cần sang kho 3800m có 2000 nhà xưởng.có điện 3 pha Tại cầu chợ xếp QL

Cần sang kho 3800m có 2000 nhà xưởng.có điện 3 pha
Tại cầu chợ xếp QL60 củ.


Bạn cũng có thể thích