Cần thuê phòng trọ giá tầm 500-600k có ai biết ở đâu chỉ e với ạ. Ở kh…

Cần thuê phòng trọ giá tầm 500-600k có ai biết ở đâu chỉ e với ạ. Ở khu mai pha. Hoàng đồng nhé.

Bạn cũng có thể thích