Cầu thang gỗ nghiến

Có bộ tay vịn cầu thang gỗ nghiến 100% sửa nhà cần thanh lý cho b nào. 1nhịp 2,2m, 1 nhịp 2m, cua nhịp 90cm, ngang tầng 1,5m. Trụ chân 11cm, trụ nhịp 8cm. Độ đốc khoảng 35. Do để lâu bụi đánh đi lại như mới Giá rẻ như cho.

Bạn cũng có thể thích