chính chủ nhờ bán lô giãn dân ao vối (đồng chuông ) thị trấn lim không lỗi nhỏ.

chính chủ nhờ bán lô giãn dân ao vối (đồng chuông ) thị trấn lim không lỗi nhỏ.

diện tích 82,5m2

mặt tiền : 5m

giá 1,45 ty

liên hệ em :0789.338.858 để xem đấtBạn cũng có thể thích