Cho thuê nhà T có căn nhà ở đường mai hắc đế, tổ 14 phường Nguyễn Trã…

Cho thuê nhà
T có căn nhà ở đường mai hắc đế, tổ 14 phường Nguyễn Trãi thành phố Hà Giang, nay chưa có nhu cầu sử dụng.
Vậy ai có nhu cầu xin liên hệ:
0973873269

Bạn cũng có thể thích