Chuyên sỉ🍑

Hàng ngày hôm nay … đủ mệt ah…🍑🍇🍈🍓🍒🥦🍄 Khách sỉ lên đơn ngày mai sớm giúp e nha…. Lh: 0974597282 P/s: e gửi xe các tỉnh và tt qua nhà xe ah

🍑” data-src=”https://scontent-hkg3-2.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/52550255_1249585588542098_3711809388307021824_n.jpg?_nc_cat=108&_nc_ht=scontent-hkg3-2.xx&oh=9d4a8a05e66075d1177722957859a420&oe=5D17B431″ />
🍑” data-src=”https://scontent-hkg3-2.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/52578891_1249585605208763_3799457400096817152_n.jpg?_nc_cat=105&_nc_ht=scontent-hkg3-2.xx&oh=20239f744aca8bee32ed97ad5bded7cc&oe=5CDC37E9″ />
🍑” data-src=”https://scontent-hkg3-2.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/52951134_1249585631875427_49829282855256064_o.jpg?_nc_cat=101&_nc_ht=scontent-hkg3-2.xx&oh=3074fae5ca70d4f90c8000bd46d3686e&oe=5CDE7BB2″ />
🍑” data-src=”https://scontent-hkg3-2.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/52766837_1249585651875425_1909137221047287808_n.jpg?_nc_cat=104&_nc_ht=scontent-hkg3-2.xx&oh=0881b4b5589514cd7a6087a93f627857&oe=5D285F5E” />
🍑” data-src=”https://scontent-hkg3-2.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/52605231_1249585675208756_7575988483810918400_n.jpg?_nc_cat=102&_nc_ht=scontent-hkg3-2.xx&oh=9488aa54f95e456256c8b4df08f616e5&oe=5CDB0308″ />

Bạn cũng có thể thích

Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.