Có ai muốn mua đất vương ở đường hữu nghị không giá 1 tỷ khác làm bỏ t…

Có ai muốn mua đất vương ở đường hữu nghị không giá 1 tỷ khác làm bỏ tiền làm sổ mình chỉ làm hộ sổ đất vườn thôi sang tên cho mặt tiền 15 m dày 33,4 m

Bạn cũng có thể thích