CÒN 1 NỀN DUY NHẤT !! SỐ 11 Đường nội bộ 4m, cách cầu kênh tập đoàn

CÒN 1 NỀN DUY NHẤT !!
SỐ 11
Đường nội bộ 4m, cách cầu kênh tập đoàn 200m.
dt : 5*25 quy hoạch đất ở đô thị.
giá bánh bèo : 2.7trieu/m
Liên hệ : 0977 918667


Bạn cũng có thể thích