ĐÁNH THUẾ BẤT ĐỘNG SẢN GHÌM CƯƠNG BONG BÓNG BĐS SỐT ĐẤT CỦA MỘT SỐ QUỐC GIA

Hiệp hội bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh vừa đề xuất các chính sách về thuế bất động sản mới về thuế.
-Đánh thuế đối với việc mua bán chuyển nhượng lại nhà đất ngay sau khi tạo lập để triệt tiêu ý chí đầu cơ. Với đề xuất mức thuế rất cao nếu bán chuyển nhượng lại nhà đất ngay trong năm đầu tiên sở hữu.
-Đánh thuế đối với người sở hữu nhiều nhà nhiều đất không nhằm mục đích để ở để đầu tư kinh doanh thì phải chịu mức thuế rất cao.
-Ngoài ra đánh thuế cao để xử lý những trường hợp chậm đưa đất vào sử dụng không đưa vào sản xuất kinh doanh để hoang hóa.

image ĐÁNH THUẾ BẤT ĐỘNG SẢN GHÌM CƯƠNG BONG BÓNG BĐS SỐT ĐẤT CỦA MỘT SỐ QUỐC GIA

Bạn cũng có thể thích