Đi thăm đất phú quốc bị bỏ hoang nhiều năm | Nguyễn Tâm

Đi thăm đất phú quốc bị bỏ hoang nhiều năm | Nguyễn Tâm
Hôm nay mình sẽ đi thăm vườn nhà mình nhe mấy bạn, lâu lắm rồi mình mới lội ra thăm, đất vườn mình toàn cây với cây thôi. Không có gì ăn được hết, kiếm trái xoài ăn cũng không ra.
Cảm ơn các bạn xem video mình nhe.
#nguyentam #datphuquooc #thamvuon

image Đi thăm đất phú quốc bị bỏ hoang nhiều năm | Nguyễn Tâm

Bạn cũng có thể thích