do di theo con ve sai gon can ban đất va nha 6,5×40 đất nằm ngay đâu

do di theo con ve sai gon can ban đất va nha 6,5×40 đất nằm ngay đâu duong hung vương cách quang truong 100m. rất thuận tien buôn ban kinh doanh. ai co nhu cau xin liên he 0912455387. gia co the thương lượng cho ng can mua

Bạn cũng có thể thích