Do ko có như cầu sử dụng nên mình muốn bán 1 kiot mặt cửa Nam chợ Phú …

Do ko có như cầu sử dụng nên mình muốn bán 1 kiot mặt cửa Nam chợ Phú Lộc 4 nhé! Hiện vẫn có người thuê ổn đinh. Kiot mặt đường nên thuận tiện cho việc kinh doanh, buôn bán 😍😍😍 ra lộc cho ai có thiện chí mua xang tên nhanh trong một nốt🎼 Lh : 0962688116( Hằng)

Bạn cũng có thể thích