Do ông bà đã có tuổi muốn nghỉ ngơi nên muốn chuyển nhượng Nhà hàng vẫ

Do ông bà đã có tuổi muốn nghỉ ngơi nên muốn chuyển nhượng 👉Nhà hàng vẫn kinh doanh đều đều. 👉phòng và các thiết bị mới đầu tư lại, chỉ việc kinh doanh.📌Thiện chí liên hệ trực tiếp không qua trung gian.
Bạn cũng có thể thích