Đồng kỵ đón tết con Lợn!😁

Ông chú nhà em cừa đóng xong bộ đồng kỵ! Nay cần bán lấy tiền ăn tết!
ĐỒNG KỴ TỨ QUÝ 7 món, TAY 12 dương!
Chất liệu: Dổi đá Già Vài!
Ai có nhu cầu alo em 0913298293 để biết thêm thông tin và xem trực tiếp!

😁” data-src=”https://scontent-sin2-2.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/51085255_1484445461690652_3503554915274326016_n.jpg?_nc_cat=103&_nc_ht=scontent-sin2-2.xx&oh=1d0e3d46fde3131417b8a153f10bc65c&oe=5CE9DF05″ />
😁” data-src=”https://scontent-sin2-2.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/51185574_1484445488357316_5373625470279483392_n.jpg?_nc_cat=109&_nc_ht=scontent-sin2-2.xx&oh=dcd1f5a2195142a593b0711ef46b36c5&oe=5CBEE41D” />
😁” data-src=”https://scontent-sin2-2.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/51523790_1484445521690646_7111217698909978624_n.jpg?_nc_cat=108&_nc_ht=scontent-sin2-2.xx&oh=6d66bb8d8a08a0ddfa7631f212132ba7&oe=5CF4FA90″ />
😁” data-src=”https://scontent-sin2-2.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/51149926_1484445558357309_5779129937038409728_n.jpg?_nc_cat=103&_nc_ht=scontent-sin2-2.xx&oh=5df433705ebcfa2f928b0695d46a5ea7&oe=5CC08F3F” />
😁” data-src=”https://scontent-sin2-2.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/51168218_1484445608357304_814041876213530624_n.jpg?_nc_cat=111&_nc_ht=scontent-sin2-2.xx&oh=217edc4c15ba1ac6702d9373b7243903&oe=5D0165F2″ />

Bạn cũng có thể thích

Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.