DT742 : 5×16 TC 100: 699tr 5 nền

Mai có lẻ giữ chỗ hết 5 lô 699 tr ạ
Chỉ 5 lô và không có lô T6
5×16 Tc 100 : DT742 : 699 tr
Giữ chỗ : 50tr
Mở bán dự kiến 28/07/19
Cọc( cả giữ chỗ:100tr)
_ còn lại Thanh toán 3 đợt và ra cc trong 60_75 ngày
_ Xây dựng: 90 ngày sau tự do
_ hạ tầng mặt bằng nội bộ nhựa 7m sau 90 ngày
0908.312.939
Lê Quang


Bạn cũng có thể thích