Gia cầm giống

Giá chưa bao giờ rẻ như thế.
Con giống đã qua chọn lọc, tiêm phòng, kiểm định.
Bao tiêu đầu ra, tư vấn kỹ thuật chăn nuôi.
Lh: 01697744159

Bạn cũng có thể thích