Hải Phòng: Lạ lùng chuyện dùng côn đồ chiếm dụng nhà đất công?

Công ty CP công nghệ phẩm Hải Phòng có trụ sở tại số 84 86 phố Điện Biên Phủ, phường Minh Khai, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng. Công ty hiện đang thuê 11 điểm kinh doanh của Nhà nước tại các tuyến phố của Hải Phòng.Trụ sở Công ty CP công nghệ phẩm Hải Phòng.Từ năm 2011 đến nay, công ty này đã lâm vào một cuộc tranh chấp quyền quản trị doanh ngh.iệp giữa nội bộ các c.ổ đông.Cao trào tranh chấp giữa các c.ổ đông công ty diễn ra nhiều lần, trong nhiều năm. Tiêu biểu, ngày 19 . 4 . 2019, bà Đặn[…]
(Nguồn: tổng hợp internet. Nếu có vấn đề bản quyền hình ảnh, âm nhạc xin vui lòng liên hệ, chúng tôi sẽ xóa ngay lập tức.)

image Hải Phòng: Lạ lùng chuyện dùng côn đồ chiếm dụng nhà đất công?

Bạn cũng có thể thích