Hàng mới nhà e vừa lên chuyến chiều đây ah, xin mời các chế lên đơn e …

Hàng mới nhà e vừa lên chuyến chiều đây ah, xin mời các chế lên đơn e ship 🙂 nem Tran Công Châu kèm tương ớt chuẩn ngon lắm. 45k/10c, ship từ 20c ah



Bạn cũng có thể thích