Lỗi hẹn với mấy bạn hôm valentin nên nhà nghỉ đã đầu tư thêm ghế. Mong…

Lỗi hẹn với mấy bạn hôm valentin nên nhà nghỉ đã đầu tư thêm ghế. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ nhà mình nhé.
Bạn cũng có thể thích