Mình cần 1 bạn biết vẽ kỹ thuật, vẽ cấp phép + xây dựng nhà c4 gác lửn

Mình cần 1 bạn biết vẽ kỹ thuật, vẽ cấp phép + xây dựng nhà c4 gác lửng – chi tiết mình đã thiết kế sẵn chỉ cần vẽ trên cad để tính + xin cấp phép. Ai nhận kèo xin cmt + sđt mình sẽ liên hệ trực tiếp

Bạn cũng có thể thích