Mình đang cần tìm thuê mặt bằng tầm 300-400m ưu tiên phú lộc , thác mạ…

Mình đang cần tìm thuê mặt bằng tầm 300-400m ưu tiên phú lộc , thác mạ, lê lợi…. ai biết ở đâu giơi thiệu giúp mình

Bạn cũng có thể thích