Mua bán Nhà Đất Hà Nội | Bán Nhà MẶT Phố Tây Hồ | Hà Nội central real 168 |

𝐂𝐀̂̀𝐍 𝐁𝐀́𝐍, 𝐓𝐎̀𝐀 𝐍𝐇𝐀̀ 𝟖 𝐓𝐀̂̀𝐍𝐆 𝐌𝐀̣̆𝐓 𝐏𝐇𝐎̂́ 𝐓𝐀̣𝐈 𝐐𝐔𝐀̣̂𝐍 𝐓𝐀̂𝐘 𝐇𝐎̂̀, 𝐓𝐏.𝐇𝐀̀ 𝐍𝐎̣̂𝐈;
____________💢🌺💢________
Thông tin cơ bản
Đc: số 14 Tây Hồ, 132m2, 35 tỷ
——————————————–
𝑪𝒂̂̀𝒏 𝒃𝒂́𝒏 𝒕𝒐̀𝒂 𝒏𝒉𝒂̀ 8𝑻 𝒄𝒐́ 𝒉𝒂̂̀𝒎 𝒕𝒂̣𝒊 𝑻𝒂̂𝒚 𝑯𝒐̂̀,
𝑫𝒕 132𝒎2, 𝑿𝑫 120𝒎2𝒙7𝑻 + 𝒉𝒂̂̀𝒎,
𝑴𝑻 5,25𝒎, 𝒉𝒖̛𝒐̛́𝒏𝒈 Đ𝑵.
𝑵𝒉𝒂̀ 𝒏𝒈𝒂𝒚 𝒄𝒂̣𝒏𝒉 𝒌𝒉𝒖 𝒄𝒂̆𝒏 𝒉𝒐̣̂ 𝒄𝒂𝒐 𝒄𝒂̂́𝒑 𝑫’ 𝑳𝒆 𝑹𝒐𝒊 𝑺𝒐𝒍𝒆𝒊 – 𝑿𝒖𝒂̂𝒏 𝑫𝒊𝒆̣̂𝒖, 𝑲𝑺 5* 𝑺𝒐𝒎𝒎𝒆𝒓𝒔𝒆𝒕,
𝑻𝒐̂̉ 𝒉𝒐̛̣𝒑 𝑲𝑺, 𝒄𝒂̆𝒏 𝒉𝒐̣̂ 5* 𝑺𝒖𝒏 𝒈𝒓𝒐𝒖𝒑.
Đ𝒂̂́𝒕 𝒗𝒖𝒐̂𝒏𝒈 đ𝒆̣𝒑, 2 𝒎𝒂̣̆𝒕 𝒕𝒉𝒐𝒂́𝒏𝒈 𝒕𝒓𝒖̛𝒐̛́𝒄, 𝒔𝒂𝒖.
𝑵𝒉𝒂̀ 𝒎𝒐̛́𝒊 𝒙𝒂̂𝒚 𝒙𝒐𝒏𝒈, 𝒈𝒐̂̀𝒎 8 𝒄𝒂̆𝒏 𝒉𝒐̣̂ 1𝑷𝑵, 2 𝒄𝒂̆𝒏 2𝑷𝑵,𝒕𝒐̂̉𝒏𝒈 12 𝒄𝒂̆𝒏 𝒉𝒐̣̂ 𝒌𝒉𝒆́𝒑 𝒌𝒊́𝒏,2 𝒔𝒂̀𝒏 𝒗𝒂̆𝒏 𝒑𝒉𝒐̀𝒏𝒈, 𝒔𝒂̂𝒏 𝒕𝒉𝒖̛𝒐̛̣𝒏𝒈 𝒓𝒐̣̂𝒏𝒈, 𝒗𝒊𝒆𝒘 đ𝒖̛𝒐̛̣𝒄 𝒉𝒐̂̀ 𝒕𝒂̂𝒚.

𝑲𝒊𝒆̂́𝒏 𝒕𝒓𝒖́𝒄 𝒉𝒊𝒆̣̂𝒏 đ𝒂̣𝒊, đ𝒐̣̂𝒄 đ𝒂́𝒐. 𝑵𝒉𝒂̀ 𝒙𝒂̂𝒚 𝒓𝒂̂́𝒕 𝒄𝒉𝒂̆́𝒄 𝒄𝒉𝒂̆́𝒏, 𝒗𝒂̣̂𝒕 𝒍𝒊𝒆̣̂𝒖 𝒉𝒐𝒂̀𝒏 𝒕𝒉𝒊𝒆̣̂𝒏 𝒄𝒂𝒐 𝒄𝒂̂́𝒑 𝒗𝒐̛́𝒊 𝒚́ đ𝒊̣𝒏𝒉 𝒌𝒊́𝒏𝒉 𝒅𝒐𝒂𝒏𝒉 𝒄𝒂̆𝒏 𝒉𝒐̣̂ 𝒄𝒉𝒐 𝒕𝒂̂𝒚 𝒕𝒉𝒖𝒆̂ 𝒗𝒂̀ 𝒄𝒂𝒇𝒆 𝒐̛̉ 𝑻1 𝒏𝒉𝒖̛𝒏𝒈 𝒈𝒊𝒐̛̀ 𝒄𝒉𝒖𝒚𝒆̂̉𝒏 𝒉𝒖̛𝒐̛́𝒏𝒈 đ𝒊 đ𝒊̣𝒏𝒉 𝒄𝒖̛ 𝑵𝑵 𝒏𝒆̂𝒏 𝒄𝒂̂̀𝒏 𝒃𝒂́𝒏 𝒈𝒊𝒂́ 𝒓𝒂̂́𝒕 𝒉𝒐̛̣𝒑 𝒍𝒚́ 𝒍𝒂̀ 35𝒕𝒚̉. 𝑮𝒊𝒂́ 𝒄𝒉𝒐 𝒕𝒉𝒖𝒆̂ 𝒅𝒂̀𝒊 𝒉𝒂̣𝒏 𝒍𝒂̀ 5.500$/𝒕𝒉𝒂́𝒏𝒈.

LH 📳𝟎𝟗𝟏𝟕𝟏𝟎𝟐𝟐𝟎𝟎 𝐠𝐚̣̆𝐩 𝐚𝐧𝐡 𝐍𝐠𝐨̣𝐜,
____________💢____________

#Nhabanquantayho #Nhà_bán_tại_quận_tây_hồ #Nhamatphotaitayho #Phuongquangan #Phường_quảng_an #Duongtayho #Đường_tay_ho
#Matphoxuandieu #Mặt_phố_đường_xuân_diệu
#bannhaquantayho, #hotaygroup, #songvui168, #nghienonha
=========================
Mọi chi tiết vụ lòng liên hệ : 0917 102 200 Mr Ngọc
fanpage ;
web. : .
Youtobe : Hà Nội Center Real 168.
Email.levanngoctb@gmail.com
Trân trọng cám ơn !
====***==========

Chúc các bạn luôn Vui vẻ .Thành Công.Hạnh Phúc
#bannhamatphotayho, #muabannhadathanoi, #hanoicenterreal168,

image Mua bán Nhà Đất  Hà Nội | Bán Nhà MẶT Phố Tây Hồ | Hà Nội central real 168 |

Bạn cũng có thể thích