Nền nhà và đất ruộng.2600m2(17×153)vĩnh hanh.CT.AG

Cầu kênh Đào đi xuống 5km.hướng Vĩnh Thuận. 237m2 ONT 236.Vườn tạp khác. Phần còn lại là đất ruộng. Có nhà cấp 4 củ.vị trí đẹp.cặp lộ nhựa 3m.ace có nhu cầu alô Hồng 0388657387

Bạn cũng có thể thích
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments