Nhà em xây nhà xong thừa gần 5000 viên gạch đỏ Bác nào lấy em để rẻ …

Nhà em xây nhà xong thừa gần 5000 viên gạch đỏ
Bác nào lấy em để rẻ cho đỡ chật nhà !
Gạch đang ở sau trường chuyên mới tp hg.

Lh 0977501967


Bạn cũng có thể thích