Nhà hai mat tien

Nhà hai mat tien dt 66m2 thô cư
Dt sàn 123m2
Đa có giay phép xây dưng
Khach tiep tuc lam So hong đuoc nhe
Gia 1ty200
Se trao chia khoa cho khach co thien chi
Lien he 0947797410
Da giai toa noi lo cua khach ve phep xay dung va giay hong
Mong khach ung ho e

Bạn cũng có thể thích