Nước cam vắt?

??? Em mới tuyển được lực sĩ vắt cam phục vụ cả nhà rồi ạ.? Nước can? bổ sung vtmC, đẹp da, tốt cho não bộ cả nhà tranh thủ uống nhé?? Em nhận ship mọi mặt trận nhé

?” data-src=”https://scontent-sin2-2.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/50849946_1167389240093444_4493212163065774080_o.jpg?_nc_cat=109&_nc_ht=scontent-sin2-2.xx&oh=a1e6e5dc5e0a70d40d58c5a434eeadee&oe=5CBF9BB0″ />
?” data-src=”https://scontent-sin2-2.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/50880589_1167389286760106_2338648897133477888_o.jpg?_nc_cat=110&_nc_ht=scontent-sin2-2.xx&oh=34f903a6202716e80159cbff65676848&oe=5CFD2345″ />

Bạn cũng có thể thích
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments