QUYẾT ĐỊNH LÝ THÁI TỔ NỐI DÀI

Em còn 1 Quyết định Lý Thái Tổ nối dài qua ngã 4 cà phê Không Tên là tới nền
Diện tích: 80m2
Tháng 9 sẽ bóc thăm lại. Giá còn thương lượng.!

Bạn cũng có thể thích