Trò truyện cùng tôi chiều mưa-Sài gòn chiều mưa/TAPTV

Sài gòn mấy hôm nay mưa ngập đường giông gió nhiều cẩn thận cây đỗ,ngồi làm việc kể truyện chiều mưa cùng các bác về cuộc sống ở đất sài gòn đi thêu mướn nhà cực khổ giân nan thế nào
bao nhiêu khó khăn cho những ai đi thêu nhà mướn mặt bằng kinh doanh,nhưng chủ nhà không ai hiểu cho một điều là chúng tôi kiếm được đóng tiền mướn nhà cũng đâu có dễ vậy mà mỗi năm mỗi lên tiền ây dza….
link video:

image Trò truyện cùng tôi chiều mưa-Sài gòn chiều mưa/TAPTV

Bạn cũng có thể thích