TRUYỀN HÌNH TRỰC TIẾP Đề tài: “NĂM CHÌA KHÓA HẠNH PHÚC GIA ĐÌNH” TT

TRUYỀN HÌNH TRỰC TIẾP
Đề tài: “NĂM CHÌA KHÓA HẠNH PHÚC GIA ĐÌNH”

TT. Nhật Từ giảng tại Lễ Hằng Thuận của chú rể Trung Thành và cô dâu Thúy Vân
tại chùa Giác Ngộ, ngày 20 – 07 – 2019
Link Youtube:
https://www.youtube.com/watch?v=L9WI8ztV814

Bạn cũng có thể thích