Tuyển sỉ 🍓

Hàng hóa về e vội đóng hàng gửi xe cho kịp … nên ko kịp like trym hjhj..😁😁😁😁😁 khách sỉ ib e đặt đơn sớm nha… Mầm đá, quất ngọt, mã thầy, dâu tây, mận, đào trơn 🍑🍊🍓🍇🥦… ☎️0974597282 P/s: e sỉ các tỉnh và có tt qua xe

🍓” data-src=”https://scontent-hkg3-2.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/51691307_1248864055280918_7010008864753975296_n.jpg?_nc_cat=106&_nc_ht=scontent-hkg3-2.xx&oh=441af0e30d2fdb3af3b1f696b6bf868e&oe=5CF06AC0″ />
🍓” data-src=”https://scontent-hkg3-2.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/52852238_1248864075280916_409954087237320704_n.jpg?_nc_cat=101&_nc_ht=scontent-hkg3-2.xx&oh=aab77169d347d43f0ebf4d79b292eea3&oe=5CE3DDE1″ />
🍓” data-src=”https://scontent-hkg3-2.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/52596097_1248864091947581_7468298805998256128_n.jpg?_nc_cat=105&_nc_ht=scontent-hkg3-2.xx&oh=b31242315d77d72c0c2b22c76a0b7530&oe=5CE9216D” />
🍓” data-src=”https://scontent-hkg3-2.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/53003626_1248864111947579_7801087470686175232_n.jpg?_nc_cat=108&_nc_ht=scontent-hkg3-2.xx&oh=23a6d387b345116bed5cb51a2ed8db22&oe=5CF2F03B” />
🍓” data-src=”https://scontent-hkg3-2.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/52789806_1248864131947577_5259426116694704128_n.jpg?_nc_cat=107&_nc_ht=scontent-hkg3-2.xx&oh=92039576ac698d0cb0c8cd2778f774ca&oe=5CEF0E31″ />

Bạn cũng có thể thích

Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.