Vì gđ mình chuyển về quê nên mình muốn bán ngôi nhà mình đang ở mới xâ…

Vì gđ mình chuyển về quê nên mình muốn bán ngôi nhà mình đang ở mới xây năm 2017 an ninh tốt khu dân cư đang phát triển

Bạn cũng có thể thích