Xe tăng Đức hôm qua đứt xích rồi mà thị Trường BĐS vẫn im lìm thế nhỉ …

Xe tăng Đức hôm qua đứt xích rồi mà thị Trường BĐS vẫn im lìm thế nhỉ 🤣🤣🤣 ai có nhà trong Trung tâm TPLS, hướng Tây Nam or Tây Bắc muốn bán xin để lại thông tin nào.

Bạn cũng có thể thích