Yaz phiên bản Movistar. 125,Fun5bu đẹp ko tì vết .sắc bén từng đường

Yaz phiên bản Movistar. 125,Fun5bu
đẹp ko tì vết .sắc bén từng đường công kẻ hở
Cavet đi đường
Giá 5X ( năm mươi tám triệu năm trăm ngàn).Fix cafe thuốc lá cho ae nhiệt tình
Call:0933585217,xem xe bình dươngBạn cũng có thể thích